Garena RoV Thailand ปล่อยคลิปวีดีโอแรกความยาว 1 นาทีของการเตรียมอัปเดตเกม Arena of Valor (RoV) ครั้งใหญ่ฉลองครบรอบ 5 ปี ในชื่อ “รุ่งอรุณแห่งการกำเนิดใหม่” โดยมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขัน และ 2 Objective สำคัญ อย่าง Dark Slayer และ Abyssal Dragonจากทีเซอร์เราได้เห็นภาพจำลองของ Battlefield 4.0 ซึ่งเป็นการอัปเดตสนามแข่งขันครั้งใหญ่ในรอบ 2 ปีนับตั้งแต่ Battlefield 3.0 โดยจะเป็นครั้งแรกที่มีระบบกลางวันและกลางคืนเข้ามา

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Dark Slayer และ Abyssal Dragon รวมถึงความสามารถที่มีการบอกว่าบอสใหญ่ทั้งสองตัวจะแข็งแกร่งขึ้น ทำให้รูปแบบการเล่นน่าจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าการอัปเดต รุ่งอรุณแห่งการกำเนิดใหม่ จะมีขึ้นเมื่อไรและจะมีรายละเอียดอะไรอื่นๆอีกบ้าง

"รุ่งอรุณแห่งการกำเนิดใหม่" อัปเดตเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ 5 ปี!

⚔️━ รุ่งอรุณแห่งการกำเนิดใหม่ ━⚔️????เตรียมอัปเดตเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ 5 ปี???? พบกันใน RoV เร็ว ๆ นี้!

Posted by Garena RoV Thailand on Saturday, July 17, 2021