เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญคือ ประกาศให้ “กีฬาอีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นอาชีพ พ.ศ.2561

โดยเมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เห็นชอบในหลักการให้ชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรกีฬาได้มีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และล่าสุดก็ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการแล้วกีฬาที่ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาอาชีพ มีสิทธิและช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านต่างๆจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้ ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เช่น สวัสดิการ การพัฒนานักกีฬา การเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพได้

ปัจจุบันคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดกีฬาอาชีพไว้ 13 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอล 2.กอล์ฟ 3.เจ็ตสกี 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ 6.โบว์ลิ่ง 7.แข่งรถจักรยานยนต์ 8.จักรยาน 9.แข่งรถรถยนต์ 10.สนุกเกอร์ 11.แบดมินตัน 12.เทนนิส 13.บาสเกตบอล

อ่านเพิ่ม : RoV 4.0 : มีอะไรใหม่ มาเมื่อไร ปรับอะไรบ้าง