เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ติดตามผลกระทบของการเล่นอินเตอร์เน็ทและเกมมาสักระยะนึงถึงผลกระทบที่มีแต่การดำรงชีวิตของมนุษย์มาสักระยะนึงแล้วก่อนที่ในที่สุดพวกเขาจะตระหนักได้ถึงความผิดปกติและมีการลงมติให้พวกเขาเหล่านี้ที่มีอาการเล่นเกมมากกว่าปกติจนเกิดผลเชิงลบทั้งต่อความรับผิดชอบและตัวเองเป็นอาการป่วยหรือโรคชนิดหนึ่งในที่สุด 

ถึงแม้ว่าการโหวตในระดับนานาชาติจะได้เสียงที่เป็นเอกฉันท์ว่าการติดเกมมากเกินไปเป็นโรคแต่ก็มีหลายประเทศที่ไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเกาหลีใต้ที่มองว่าการเล่นเกมไม่ใช้ปัญหาแต่เป็นที่ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เด็กหรือผู้คนหันมาเล่นเกมมากขึ้น เช่นปัญหาความเครียดต่าง ๆ โดยพวกเขาได้บอกว่า WHO พยายามที่จะโทษเพียงการเล่นเกมอย่างเดียวอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการติดเกมอาจจะเป็นเรื่องจริงซึ่งมีรายงานว่ามีผู้คนที่ติดเกมจนเผิกเฉยต่อความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นดังนั้นทั้งหมดนี้อาจจะยังเป็นบรรทัดฐานที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตก็เป็นได้