เว็บไซต์ esportsinsider รายงานว่า สมาคมกีฬาอีสปอร์ตของเยอรมนี หรือ Esports-Bundes Deutschland ได้เผยว่านักกีฬาอีสปอร์ตจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามาทำการแข่งขันในประเทศเยอรมนีได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

ทางการเยอรมนี ได้ยืนยันเกี่ยวกับการยกเว้นให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศเยอรมนีในหลายประเด็น รวมถึงการที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศและสามารถพักในเยอรมนีเพื่อทำการแข่งขันได้ ด้วยการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาทำการแข่งขัน

โดยรายงานระบุว่านักกีฬาอีสปอร์ตที่จะเข้ามาแข่งขัน รวมถึงผู้ปกครองของนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะสามารถขอพิจาณาวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเยอรมนีได้

สำหรับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตถือเป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้การแข่งขันออฟไลน์หลายรายการต้องเลื่อน หรือ ยกเลิกการแข่งขันไป