PUBG MOBILE Esports ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ในการแข่งขัน PUBG MOBILE PRO LEAGUE Thailand Season 4 เพื่อความยุติธรรม และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันมากขึ้น

ศึก PMPL ซึ่งเป็นการแข่งขันในลีกสูงสุดของไทย เตรียมเปิดฉากฤดูกาลใหม่อีกครั้งเป็น ซีซั่นที่ 4  อย่างไรก็ตามเพื่อความยตุธรรม และยกระดับมาตรฐานการแข่ง ทาง PUBG Mobile จึงได้เปลี่ยนแปลงกฎเดิมก่อนจะเริ่มต้นซีซั่นใหม่สำหรับกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงใน PMPL S4 ประกอบด้วย การปิดระบบ AIM Asisist และ Sound Visualizer รวมถึงบังคับใช้ชุด Unifrom และ สกินรถภายในเกมเหมือนกันทุกคน โดยกฎดังกล่าวจะบังคับใช้ในทุกประเทศ ตั้งแต่ระดับการแข่งขันในประเทศจนถึงระดับ Global

ทั้งนี้การแข่งขัน PUBG MOBILE PRO LEAGUE Thailand Season 4 จะมีขึ้นในปี 2021 ซึ่งจะประกอบด้วย 4 ทีมชั้นนำร่วมเงินรางวัลรวมตลอดทั้งปี มูลค่ากว่า 425,000,000 บาท

???? ประกาศจาก PUBG MOBILE Esports????PUBG MOBILE PRO LEAGUE Thailand Season 4????เงินรางวัลรวมตลอดทั้งปี มูลค่ากว่า…

Posted by PUBG MOBILE Esports TH on Sunday, August 1, 2021

อ่านเพิ่ม: Sharper ซิวแชมป์วีค2 ,Daytrade ยังนำเงินรวม PUBG Thailand Series Season 6