สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรายการ Bangkok Sports City Esports ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ซึ่งจะแข่งขันกันทั้งหมด 2 เกมคือ Arena of Valor (ROV) และ eFootball 2022

รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย โดยกำหนดการจะอยู่ในช่วงระกว่างวันที่ 29 ส.ค. – 4 กันยายน โดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ตใจกลางกรุงเทพฯ

 • นักกีฬาจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • นักกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับเอกสารดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมที่ https://tesf.or.th/file/agreementletter.pdf
 • อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันได้ไม่จํากัดจํานวน
 • นักกีฬาจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้สมัครแข่งขัน
  .
  ประเภทการแข่งขัน
  Arena of Valor (ROV)
  ประเภททีมชาย Arena of Valor จํานวน 1 ทีม ทีมละ 7 คน
  ประเภททีมหญิง Arena of Valor จํานวน 1 ทีม ทีมละ 7 คน
  .
  eFootball 2022
  ประเภทบุคคล eFootball 2022 จํานวน 1 คน
  ประเภททีม eFootball 2022 จํานวน 2 คน
  .
  กำหนดการแข่งขัน
  Arena of Valor (ROV)
 • รอบคัดเลือก (ออนไลน์)
  วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565
 • รอบ 16 ทีมสุดท้าย (ออฟไลน์)
  วันที่ 3 กันยายน 2565
 • รอบชิงชนะเลิศ (ออฟไลน์)
  วันที่ 4 กันยายน 2565
  .
  eFootball 2022
 • รอบคัดเลือก (ออฟไลน์)
  วันที่ 3 กันยายน 2565
 • รอบชิงชนะเลิศ (ออฟไลน์)
  วันที่ 4 กันยายน 2565
  .
  สถานที่แข่งขัน
 • ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
  .
  รางวัลการแข่งขัน
  Arena of Valor ประเภททีมชาย
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ MVP รับโล่รางวัล
  .
  Arena of Valor ประเภททีมหญิง
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ MVP รับโล่รางวัล
  .
  eFootball 2022 ประเภทบุคคล
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ ดาวซัลโว รับโล่รางวัล
  .
  eFootball 2022 ประเภททีม
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ ดาวซัลโว รับโล่รางวัล