Wild Rift

Wild Rift กรกฎาคม 20, 2021 11:19

เป้าหมายใหญ่! Riot ประกาศจะทำให้ Wild Rift เป็นอีสปอร์ตมือถือระดับโลกเกมแรก

Riot ประกาศเป้าหมายใหญ่พา Wild Rift ขึ้นมาเป็นอีสปอร์ตมือถือระดับโลกเกมแรก โดยไม่ต้องพึ่งพาความสำเร็จของ LoL PC

เขียนโดย กรกฎาคม 20, 2021 11:19
โหลดเพิ่ม