ผู้สื่อข่าวสายกีฬาที่อยากเล่าทุกเรื่องราวของอีสปอร์ตให้สังคมได้รู้จักมากขึ้น