Garena RoV Tournament ประกาศเลื่อนการแข่งขัน RoV สองรายการ คือ RoV Pro League 2020 Summer และ RoV Valor Tournament เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เพราะห่วงใย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางทีมงาน Garena RoV…

Posted by Garena RoV Tournament on Monday, March 23, 2020

สำหรับโปรแกรมที่เลื่อนการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้

1.RoV Pro League 2020 Summer (รอบเก็บคะแนน) ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2563
2.RoV Pro League 2020 Summer (รอบ 4 ทีมสุดท้าย) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2563
3.RoV Valor Tournament (รอบ 8 ทีมสุดท้าย) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

สำหรับการแข่งขันตามโปรแกรมทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โดยทาง Garena จะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง