Riot Games ผู้พัฒนาและให้บริการเกม League of Legends: Wild Rift เผยกำหนดการณ์ Closed Beta และ Open Beta ในแต่ละภูมิภาคออกมาคร่าวๆแล้ว

ล่าสุดในหน้า FAQ ของเว็บไซต์ LoL: Wild Rift ในหมวดหมู่การเข้าเล่นและรายละเอียดช่วงทดสอบภูมิภาค มีคำถามว่า จะทำการ Open Beta หลังจบช่วง Closed Beta เลยหรือไม่ และ Riot ได้ตอบไว้ว่า“ภูมิภาคที่อยู่ในช่วง Closed Beta อาจเข้าสู่ Open Beta (ทุกคนในภูมิภาคดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดเกมได้!) ขณะเดียวกัน ภูมิภาคอื่นๆจะเข้าสู่ช่วง Closed Beta (เชิญแบบจำกัด แล้วค่อยๆขยาย)”

อย่างไรก็ตาม กำหนดการที Riot เคยประกาศออกมาคือจะปิดช่วง Closed Beta ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2020 เป็นการชั่วคราว เพื่อรีเซ็ตบัญชีของผู้เล่น และจะกลับมาเปิดบริการในอีกไม่กี่วันต่อมา ซึ่งอาจจะเป็นการ Open Beta เลยก็เป็นได้

อ่านเพิ่ม: รู้ก่อนเล่น : ข้อมูลเบื้องต้นที่คุณจำเป็นต้องรู้ของ Wild Rift