เราคือใคร

เว็บไซต์ของเราคือ: https://www.oneesports.gg/th

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง และเก็บทำไม

เมื่อผู้เข้าชมแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มแสดงความเห็น รวมถึง IP address ของผู้เข้าชม, และ browser user agent string เพื่อช่วยในการตรวจหา spam

string ไม่ระบุตัวตนถูกสร้างจากอีเมล แอดเดรสของคุณ (เรียกว่า hash) อาจถูกส่งให้บริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้บริการนี้หรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gravatar สามารถเรียกดูได้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/. หลังความเห็นของคุณได้รับการรับรอง ภาพโปรไฟล์ของคุณจะปรากฎต่อสาธารณะพร้อมความเห็นของคุณ

สื่อ

ถ้าคุณอัพโหลดภาพขึ้นสู่เว็บไซต์ คุณควรหลีกเลี่ยงภาพที่ฝังข้อมูลพิกัด(EXIF GPS) ผู้ชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและเรียกดูข้อมูลพิกัดใด ๆ จากภาพบนเว็บไซต์ได้

Cookies

ถ้าคุณแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจเลือกให้บันทึกชื่อ, อีเมลแอดเดรส และเว็บไซต์ใน cookies สิ่งนี้มีเพื่อความสะดวกของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่เมื่อต้องการให้ความเห็นอีก cookies จะมีอายุ 1 ปี

ถ้าคุณมีบัณชีและ log in เข้าสู่เว็บไซต์นี้ เราจะตั้ง cookies ชั่วคราวขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่า browser ของคุณยอมรับ cookies หรือไม่ cookies นี้จะไม่มีข้อมูลส่วนตัว และลบทิ้งเมื่อคุณปิด browser ของคุณ

เมื่อคุณ log in เราจะสร้าง cookies จำนวนหนึ่งเพื่อบันทึกข้อมูล log in ของคุณ และตัวเลือกการแสดงผลของคุณ cookies สำหรับ log in จะมีอายุสองวัน และ cookies สำหรับตัวเลือกการแสดงผลจะมีอายุหนึ่งปี ถ้าคุณเลือก “จดจำฉัน” การ log in ของคุณจะคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ ถ้าคุณ log out ออกจากบัญชีของคุณ cookies สำหรับการ log in จะถูกลบออก

ถ้าคุณแก้ไขหรือ publish บทความ จะมี cookies ถูกบันทึกอยู่ใน browser ของคุณ cookies นี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัว มีเพียง post ID ของบทความที่คุณแก้ไข และจะมีอายุหนึ่งวัน

การฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

บทความในเว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาแบบฝัง (เช่น วิดิโอ, ภาพ, บทความ ฯลฯ) เนื้อหาแบบฝังจากเว็บไซต์อื่นมีพฤติกรรมแบบเดียวกันกับที่ผู้ชมเห็นจากการเข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลของคุณ, ใช้ cookies, มีการฝัง additional third-party tracking และติดตามการปฎิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาฝังตัวดังกล่าว รวมไปถึงการบันทึกปฎิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาฝังตัว ในกรณีที่คุณมีบัญชีอยู่กับเว็บไซต์นั้น ๆ

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ถ้าคุณให้ความเห็น ความเห็นของคุณและ metadata จะถูกเก็บไว้โดยไม่มีกำหนด เพื่อให้เราสามารถแยกแยะและรับรองความเห็นที่จะตามมาได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกักไว้ในคิวรอรับรอง

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์เรา(ถ้ามี) เรายังเก็บข้อมูลส่วนตัวที่พวกเขามอบให้ผ่านโปรไฟล์ผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเห็น, แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ทุกเวลา(ยกเว้นการเปลี่ยน user name ที่ไม่สามารถกระทำได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้เช่นกัน

สิทธิของคุณต่อข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณมีบัณชีบนเว็บไซต์นี้ หรือเคยให้ความเห็น คุณสามารถขอ export file ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีเก็บไว้ รวมไปถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณเคยมอบให้เรา คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อการจัดการ, เชิงกฎหมาย และความปลอดภัย

เราส่งข้อมูลคุณไปที่ไหน

ความเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจถูกตรวจสอบผ่านบริการระบบตรวจจับ spam อัตโนมัติ