Valorant แพตช์ 4.08 ทำการเนิร์ฟ Tailwind ของ Jett ซึ่งจะไม่พุ่งทันทีที่กดใช้งาน โดยจะดีเลย์ 0.75 วินาที จากนั้นสกิลจะเปิดใช้งานเป็นเวลา 12 วินาที แล้วจึงกด E อีกครั้งเพื่อพุ่งตัวออกไป

แต่ Tyson “TenZ” Ngo มองว่า อันที่จริงแล้วมันคือการบัฟ ไม่ใช่เนิร์ฟTenZ อธิบายข้อดีของการเนิร์ฟ Jett ใน Valorant แพตช์ 4.08

TenZ on Jett Nerf

ภายในเวลา 12 วินาที หากไม่มีการกดพุ่งตัว Tailwind จะถือว่าถูกใช้ไปอยู่ดี แต่จะยังสามารถเก็บชาร์จเพิ่มจากการสังหารสองครั้งได้อยู่ ซึ่งหมายความว่าหากคุณคิลแล้วกดพุ่ง นั่นทำให้คุณต้องคิลอีกเพียงครั้งเดียว ก็จะกดใช้ Tailwind ได้อีกครั้ง

ก่อนหน้าการเนิร์ฟ แม้ว่า Jett จะคิลครั้งแรกและกดพุ่ง แต่เธอก็ต้องคิลอีกสองตัวเพื่อที่จะกดใช้ Tailwind ได้อีกครั้ง

“การเปลี่ยนแปลงใหม่ของ Jett แท้จริงแล้วคือการบัฟ” TenZ กล่าวบน Twitter “การคิลจะถูกนับก่อนกดพุ่งครั้งต่อไป แม้ว่าคุณจะยังไมได้กดพุ่งจากการใช้สกิลครั้งปัจจุบันก็ตาม”

ตัวอย่างประกอบคำอธิบายของ TenZ ด้านล่าง

อ่านเพิ่ม: Fade Valorant: วิธีปลดล็อคเอเจนท์ใหม่ใน Episode 4 Act 3