เด็กผู้ชายที่โชคดี เติบโตมากับกีฬาและเกม
วัยรุ่นตอนลายที่มีโชค ได้ทำงานทั้งกับเกมและกีฬา