เด็กผู้ชายที่โชคดี เติบโตมากับกีฬาและเกม
วัยรุ่นตอนปลายที่มีโชค ได้ทำงานทั้งกับเกมและกีฬา