ผู้สื่อข่าวกีฬาที่เชื่อว่า
อีสปอร์ตไม่ได้เป็นแค่เกม