สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การอบรมผู้ฝึกสอนอาชีพเลเวล 1 ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนที่มีอายุ 5 ปี 

โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร “ผู้ฝึกสอนอาชีพเลเวล 1” ภายใต้ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนมีจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย โดยจะให้เลือก 1 เกมที่ต้องการสมัครเข้าอบรม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เกมที่ สมาคมอีสปอร์ต เปิดอบรมผู้ฝึกสอนมีอะไรบ้าง

 MOBA

 – ROV รับ 20 คน

 – MLBB รับ 8 คน

 – DOTA2 รับ 7 คน

 SPORTS

 – eFootball รับ 5 คน

 – FIFA Online 4 รับ 5 คน

 FIGHTING

 – TEKKEN7 รับ 5 คน

 – STREET FIGHTER รับ 5 คน

 Card Game

 – HearthStone รับ 5 คน

สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ผู้สมัครจะต้อมมีภาวะการเป็นผู้นำ และเข้าอบรมได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสาร มีสภาพร่ายกายสมบูรณ์ แข็งแรง โดนเมื่อผ่านการอบรมที่มีอาชีพเป็นผู้ฝึกสอนตามสายงานที่อบรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ฝึกสอน

ทั้งนี้หากไม่มีผลงานการเป็นผู้ฝึกสอนในระยะเวลา 1 ปี จะถูกถอดถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งใบอนุญาตผู้ฝึกสอนจะมีอายุ 5 ปี ทุกๆ 5 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียน ผู้ฝึกสอนต้องรายงานตัวกับสมาคม เพื่อทำการต่ออายุใบอนุญาต

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ระบุเพิ่มเติมว่า หากกระทำการอันใดที่มีความผิดร้ายแรง ทั้งด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและกฏหมาย จะถูกถอดถอนใบอนุญาตทันที นอกเหนือจากนี้จะต้องไม่เป็นผู้ฝึกสอนทีมที่เข้าร่วมรายการที่ขัดระเบียบกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ในส่วนของกำหนดการจะเปิดรับสมัคร วันนี้ -11 พฤษภาคม 2566 ส่วนวันอบรมจะมีขึ้นวันที่ 3-6 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่ม: หวานเจี๊ยบ! Talon อัด PSG.LGD 2-0 เข้ารอบชน EG