จากเด็กที่ชอบการเล่นเกมส์ และกีฬา
จนได้มีโอกาสมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ