Jake Sin หัวหน้าฝ่าย VALORANT ESPORTS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Riot Games เปิดเผยเจตนาชัดเจนอยากให้รัฐบาลไทยเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพื่อให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

Riot Games เลือกประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน VCT Ascension Pacific ซึ่งทัวร์เมนต์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียรองจาก Pacific League และนับเป็นครั้งแรกที่ไทยถูกเลือกเป็นเจ้าภาพจัดแข่ง Valorant ของทาง Riot Games

อย่างไรก็ตามทาง Riot Games แสดงความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้อีสปอร์ตเติบโตมากขึ้น เนื่องจากมองว่า Valorant หรือ อีสปอร์ตไม่สามารถเติบโตจาก Riot เพียงฝ่ายเดียวRiot อยากให้รัฐบาลไทยมีส่วนสนับสนุนอีสปอร์ต

Riot อยากให้รัฐบาลไทยมีส่วนสนับสนุนอีสปอร์ต

Jake Sin หัวหน้าฝ่าย VALORANT ESPORTS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Riot Games กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เราเคยพิจารณาในเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ หรือมีการตอบรับจากภาครัฐบาลของไทย”

“ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทางเราเองที่อาจศึกษาไม่เพียงพอ ต้องยอมรับว่า ด้วยจำนวนบุคลากรของเรายังไม่เพียงพอเหมือนกัน แต่ก็เป็นทิศทาง และเจตนาของเราที่อยากคุยกับภาครัฐให้เข้ามาสนับสนุน”

“จะให้ Valorant อีสปอร์ตตื่นตัวในไทยจะเกิดจากฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องมีการช่วยเหลือกันจากฝ่ายอื่นด้วย” Jake Sin กล่าว

อ่านเพิ่ม: VCT Pacific League เตรียมปรับรูปแบบการแข่งขันในปี 2024